خبر: افزایش فروش سیمان در پاکستان علی رغم کاهش صادرات طی ماه های گذشته

خبر: افزایش فروش سیمان در پاکستان علی رغم کاهش صادرات طی ماه های گذشته : عنوان 
1396/07/16 : تاریخ انتشار

با این حال، بخش سیمان صادراتی با  ۱۶.۷ درصد کاهش به رقم ۱.۲ میلیوتن رسیده است. آنطور که انجمن سیمان پاکستان عنوان کرده است بیشترین افت صادرات در جنوب این کشور و در بنادر تجاری به وقوع پیوسته است. انجمن تولید کنندگان سیمان پاکستان در روزنامه «ملی» در خصوص لزوم حمایت های دولتی به منظور جبران ظرفیت های صادراتی اعلام کرده است: ” افزایش فعالیت های ساخت و ساز در داخل کشور از صنعت سیمان حمایت کرده است، اما هنوز هم واحدهای تولیدی از طرفیت کامل خود استفاده نمیکنند که این موضوع می تواند از طریق تسهیلات دولتی مانند حمایت دولتی در خصوص هزینه های حمل و نقل مرتفع گردد و از طرف دیگر با کاهش عوارض ساخت و ساز به عنوان مشوقی برای فعالان حوزه ساختمان عمل نماید