خبر: جلسه کارگروه بهره برداری و کنترل کیفیت گروه سیمان تهران در کارخانه سیمان گیلان سبز برگزار شد

خبر: جلسه کارگروه بهره برداری و کنترل کیفیت گروه سیمان تهران در کارخانه سیمان گیلان سبز برگزار شد : عنوان 
1396/07/17 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز دیلمان، کارگروه بهره برداری و کنترل کیفیت گروه سیمان تهران در کارخانه سیمان گیلان سبز طی روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه و با حضور مدیران و کارشناسان هلدینگ سیمان تهران برگزار گردید