رادیوسهام: خط تولید ۱٫۵ میلیون تنی ستران تا پایان سال به بهره برداری می رسد

رادیوسهام: خط تولید ۱٫۵ میلیون تنی ستران تا پایان سال به بهره برداری می رسد : عنوان 
1396/07/17 : تاریخ انتشار

شنیده ها حاکی از راه اندازی پروژه خط تولید سیمان ملی در «ستران» می باشد.  سیمان تهران در ۶ ماهه نخست امسال فروش ۱۳۱۳ میلیارد ریالی محقق ساخته که  معادل حدود  ۵۰% از کل فروش پیش بینی شده «ستران» می باشد .

به گزارش رادیوسهام ، «ستران» از ابتدای سال جاری تا پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۶ مهرماه زیان بیش از ۲۵ درصدی را به سهامداران خود تحمیل کرده است . ستران در سال ۹۵ بازدهی یک درصدی و در سال ۹۴ ، بازدهی ۴ درصدی را عاید سهامداران خود کرده بود .

بالار مدیر روابط عمومی شرکت سیمان تهران در خصوص پروژه خط تولید سیمان جدید شرکت  گفت: خط تولید جدید شرکت، در مرحله تولید آزمایشی قرار دارد و تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

ظرفیت خط تولید جدید شرکت، حدود ۱٫۵ میلیون تن می باشد؛ اما راه اندازی خط جدید بدین معنا نخواهد بود که ظرفیت تولید سیمان تهران، ۲ برابر خواهد شد.این خط جایگزین بخشی از واحدهای فرسوده و آلاینده شرکت خواهد شد. با توجه به برخی مشکلات زیست محیطی، با راه اندازی خط تولید جدید دغدغه ای بابت آلودگی محیط زیست نبوده و ضمنا هزینه های مربوط به حامل های انرژی شرکت نیز با راه اندازی این خط جدید، کاهش خواهد یافت.

بالار در پایان  گفت : خط تولید جدید، سیمان خاکستری در تیپ های مختلف تولید کرده و تغییری در سبد تولیدات ستران ایجاد نخواهد شد. آثار بهره برداری از خط تولید جدید، در صورت های مالی سال آینده نمایان خواهد شد.