خبر: مدیر اداری شرکت سیمان هرمزگان به عنوان سفیر طلایی فرهنگ سختکوشی و خیر جمعی انتخاب شد

خبر: مدیر اداری شرکت سیمان هرمزگان به عنوان سفیر طلایی فرهنگ سختکوشی و خیر جمعی انتخاب شد : عنوان 
1396/07/24 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان هرمزگان، این مراسم با حضور خانم جلالی مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی ،سلیمی مدیر کل اداره کار استان، و تعدادی از مسئولین فرهنگی شرکتها و کارخانجات استان صبح دیروز در باشگاه ورزشی اداره کار برگزار شد .

در پایان این نشست محمد حسن سنجی مدیر اداری شرکت سیمان هرمزگان به عنوان سفیر طلایی فرهنگ سختکوشی و خیر جمعی انتخاب شد.