صداوسیما: شتاب در بهسازی راه اسپیلی به کارخانه سیمان دیلمان

صداوسیما: شتاب در بهسازی راه اسپیلی به کارخانه سیمان دیلمان : عنوان 
1396/07/24 : تاریخ انتشار

سه میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار برای بهسازی راه اسپیلی به کارخانه سیمان دیلمان استان گیلان اختصاص یافت .  به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صدا و سیما ، آقای اسلامی فرماندار سیاهکل گفت :  مسافت این راه 15 کیلومتر است که به دلیل تردد کامیون های حمل سیمان به شدت تخریب شده است