خبر: انتخاب کارخانه سیمان ایلام بعنوان واحد نمونه صنعتی از طرف اداره کل استاندارد

خبر: انتخاب کارخانه سیمان ایلام بعنوان واحد نمونه صنعتی از طرف اداره کل استاندارد : عنوان 
1396/07/26 : تاریخ انتشار

کارخانه سیمان ایلام به عنوان واحد نمونه استاندارد استان در سال ۱۳۹۶ انتخاب شد

روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، در مراسمی که به مناسبت روز جهانی استاندارد در استان ایلام و با شعار « من هم برای سربلندی وطنم کالای استاندارد ایرانی میخرم» برگزار شد، این واحد تولیدی به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب و لوح تقدیر و تندیس استاندارد را از مدیر کل استاندارد استان ایلام دریافت کرد.