اعتماد:  ۳ دلار يارانه براي هر تن سيمان

اعتماد: ۳ دلار يارانه براي هر تن سيمان : عنوان 
1396/07/29 : تاریخ انتشار

معاون وزير صنعت با بيان اينكه جوايز صادراتي را براي خدمات فني و مهندسي تخصيص خواهيم داد و مابقي منابع يارانه‌اي خواهد بود، گفت: حاضريم به شركت‌هاي صادراتي سه دلار در هر تن يارانه بدهيم.
مجتبي خسروتاج در ششمين همايش سالانه رايزنان بازرگاني ايران گفت: جوايز صادراتي را براي خدمات فني و مهندسي تخصيص خواهيم داد و مابقي منابع، يارانه‌اي خواهد بود. وي همچنين به بازار عراق اشاره و اظهار كرد: بازار پرپتانسيل عراق به نحوي است كه بايد براي اين كشور ۱۰ رايزن داشته باشيم.
معاون وزير صنعت افزود: روابط ايران با اروپا به نحوي است كه انتقال دانش فني و تكنولوژي است و سهم اروپا هم البته بالا است پس اين آورده بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد؛ البته بايد سطوح مختلف تكنولوژي را تعريف كرد و سطح موردنياز دانش را مشخص كرده و
 آن دسته كه در دسترس نيست را از اروپايي‌ها
درخواست كرد