خبر: آزمایشگاه شرکت سیمان ایلام گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ را دریافت کرد

خبر: آزمایشگاه شرکت سیمان ایلام گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ را دریافت کرد : عنوان 
1396/07/29 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، پس از ممیزی های به عمل آمده از آزمایشگاه این شرکت و بررسی و حصول نتیجه، گواهی استاندارد ایزو صلاحیت آزمایشگاه های انجام دهنده آزمون و کالیبراسیون (ایزو ۱۷۰۲۵) برای آزمایشگاه کارخانه سیمان ایلام صادر شد.

گفتنی است که از مزایای اخذ این گواهی میتوان به مواردی مانند ایجاد اطمینان خاطر در مشتریان، اطمینان از صحت آزمایشات و آزمون های انجام شده، ایجاد مزیت های رقابتی در حوزه صادرات و همچنین اخذ سایر مدارک بین المللی و … اشاره کرد.