سیمان سفید بنوید واحد نمونه و برتر استاندارد و کیفیت استان اصفهان شناخته شد

سیمان سفید بنوید واحد نمونه و برتر استاندارد و کیفیت استان اصفهان شناخته شد : عنوان 
1396/08/02 : تاریخ انتشار

مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و معرفی واحد های نمونه و برتر استاندارد و کیفیت در روز بیست و ششم مهر ماه سال جاری در سالن نگین اصفهان برگزار شد.

در این مراسم، از شرکت سیمان سفید بنوید به عنوان واحد نمونه و برتر استاندارد و کیفیت استان اصفهان در سال 1396 با اهدای لوح افتخار و تندیس ویژه تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، سیمان سفید بنوید طی سالهای گذشته به کرّات به عنوان واحد نمونه استاندارد و کیفیت معرفی شده بود.