تین نیوز: صادرات اولین محموله سیمان از خط آهن خواف – غوریان

تین نیوز: صادرات اولین محموله سیمان از خط آهن خواف – غوریان : عنوان 
1396/08/06 : تاریخ انتشار

به گفته معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تا دوهفته آینده اولین محموله سیمان از طریق خط‌آهن خواب- غوریان به افغانستان صادر می‌شود.

جبارعلی‌ذاکری درجلسه معرفی پروژه‌های ریلی اقتصاد‌مقاومتی با بیان اینکه ساخت راه‌آهن ملایر – کرمانشاه به پایان رسیده است، گفت: ایستگاه کرمانشاه نیز تکمیل شده و تا چند ماه آینده بهره‌برداری خواهد شد.

همچنین خطآهن تهران – همدان با توجه به دور بودن ایستگاه فعلی همدان و دستور وزیر راه‌وشهرسازی ایستگاه موجود به بخش باری اختصاص داده شده و در حال ساخت ۱۱ کیلومتر ریلی باقیمانده از ایستگاه فعلی تا داخل شهر همدان هستیم ضمن اینکه از این ۱۱ کیلومتر نیز ۲ کیلومتر از ریل‌گذاری آن تکمیل شده و ۹ کیلومتر باقی مانده منتظر تعیین پیمانکار است. اجرای ادامه این مسیر تا سنندج نیز امسال شروع خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳۰ کیلومتر از محور ریلی همدان – سنندج از سمت سنندج به پایان رسیده و تکمیل قطعه میانی نیز مشروط به رفع مشکل تملک اراضی است که در صورت انجام این مهم، درسال ۹۷ ریل گذاری همدان – سنندج به پایان خواهد رسید. در حال حاضر در حال اجرای تملک اراضی با استفاده از اوراق اسناد خزانه اسلامی هستیم.

معاون ساخت‌وتوسعه راه‌آهن شرکت ساختوتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: ۶۵ کیلومتر از راهآهن میانه – بستان آباد ریل‌گذاری شده و ریل‌گذاری ۱۱ کیلومتر از این مسیر باقی مانده که ظرف یک ماه آینده این قطعه را تکمیل خواهیم کرد. همچنین ساخت ایستگاه قطار مسافری بستان‌آباد از اردبیهشت کلنگ زده شد که تا دههفجر آماده می‌شود.

ذاکری با بیان اینکه محور ریلی یزد- اقلید درسال گذشته ۳۰ کیلومتر ریلگذاری شد و امسال نیز اجرای ۳۰ کیلومتر ریلگذاری این مسیر هدف‌گذاری شده است، افزود: ۲۲۰ کیلومتر زیرسازی خطآهن یزد – اقلید آماده است که تا پایان سال مالی ۹۷، ۲۲۵ کیلومتر از این مسیر ریلگذاری خواهد شد. تنها ۲۰ کیلومتر ابنیه سنگین خط‌آهن یزد – اقلید باقی می ماند که اگر جزو طرح های اقتصادمقاومتی قرار بگیرد تا پایان سال ۹۷ تکمیل خواهد شد.

به گزارش مهر، معاون مدیرعامل شرکت ساختوتوسعه اظهار داشت: محور ریلی خواف – شمتیغ به عنوان بخشی از راه‌آهن خواف – هرات که در داخل مرز ایران قرار دارد به پایان رسیده و در حال ساخت راه‌آهن شمتیغ به «جنو» در داخل خاک افغانستان هستیم.

وی این محور ریلی را به عنوان مسیری برای ترانزیتکالا به افغانستان عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر ایران تا ایستگاه غوریان در افغانستان را ریل‌گذاری کرده و تا دو هفته آتی اولین محموله سیمان از طریق خط‌آهن خواف – هرات به غوریان صادر خواهد شد و تا دو ماه آینده نیز این پروژه تا ایستگاه جنو به بهره‌برداری میرسد