خبر: ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی کار در کارخانه سیمان داراب برگزار شد

خبر: ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی کار در کارخانه سیمان داراب برگزار شد : عنوان 
1396/08/06 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان داراب، در این انتخابات که با حضور چشمگیر کارکنان این شرکت همراه بود از مجموع ۱۷ نفر کاندید شورا ۴نفر بعنوان عضو اصلی و سه نفر بعنوان اعضای علی البدل بشرح ذیل حائز اکثریت آرا شدند.

مشارکت کنندگان ۳۷۵، اعضای اصلی، آقایان:

– سیداحمدعندلیبی ۲۸۶ رای
– نادربرمن۲۷۶ رای
– حمیدشفیعی۱۹۴ رای
غلامرضاراستی۱۶۴ رای

اعضای علی البدل، آقایان:
– سعیدعبدالهی ۱۶۰ رای
– مسعوداسماعیلی ۱۵۷ رای
– حکمت اله آبسالان ۱۴۳ رای