خبر: مطرح شدن ادعای دامپینگ سیمان در کشور عمان

خبر: مطرح شدن ادعای دامپینگ سیمان در کشور عمان : عنوان 
1396/08/13 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان عمان پس از نصب آسیاب سیمان جدید خود طی ۹ ماه گذشته تولید خود را رشد بیش از ۸ درصد به ۱.۸۶ میلیون تن در سال رسانده است و به گونه ای که گزارشات نشان میدهد میزان فروش این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵۹ درصد افزایش داشته است.

آن طور که شرکت سیمان عمان اعلام کرده است با این وجود کاهش قیمت سیمان موجب کاهش سود مورد پیش بینی شرکت شده است و علت این امر را رقابت شدید در بازار و دامپینگ قیمتی توسط تولید کنندگان سیمان در کشورهای همسایه برشمرده اند که سیمان را با قیمت های غیر واقعی در بازار به فروش می رسانند.

حال باید دید که طی ماه های آینده وضعیت فروش سیمان در کشور عمان چگونه پیش خواهد رفت و آیا ادعاهای مطرح شده صحت دارند یا خیر.