خبر: رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری شرکت سیمان ممتازان برگزار شد

خبر: رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری شرکت سیمان ممتازان برگزار شد : عنوان 
1396/08/13 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری کرمان در این رزمایش گفت: امروزه دشمن تحریم‌ها و تهدیدات متنوعی را علیه کشور ما اعمال کرده که مقابله با آنها نیازمند آگاهی بخشی، آموزش و برگزاری رزمایش های مختلف دفاعی است.

پیمان سلاجقه، با بیان اینکه پدافند غیر عامل یک اصل همیشگی و اساسی است که باید مدنظر همگان قرار گیرد،گفت: پدافند غیرعامل از بدو تولد انسان آغاز و تا همیشه عمر بشر مورد نیاز است و متعلق به یک دوران و زمان خاصی نیست.

رزمایش پدافند غیرعامل با همکاری شرکت سیمان ممتازان برگزار شد

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل مصونیت‌سازی و آمادگی بشر در برابر اقداماتی است که حیات و زندگی او را به خطر می‌اندازد، خاطرنشان کرد: باید به صورت جدی با برنامه‌ریزی مناسبت، فرهنگ‌سازی و نقش و تأثیر پدافند غیرعامل در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به عنوان یک اصل مهم و اساسی مدنظر قرار داد و در این زمینه برنامه ریزی کرد.