خبر: گواهینامه های مدیریت انرژی و جلب رضایت مشتریان در شرکت سیمان گیلان سبز تمدید شد

خبر: گواهینامه های مدیریت انرژی و جلب رضایت مشتریان در شرکت سیمان گیلان سبز تمدید شد : عنوان 
1396/08/16 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان گیلان سبز، این شرکت با رعایت استاندارد های اروپایی مفتخر به دریافت و تمدید گواهینامه استاندارد ۵۰۰۰۱ انرژی و اخذ گواهینامه ۱۰۰۰۴ رضایت مندی مشتری تا سال ۲۰۲۰ از شرکت Quality Service کشور سوئیس گردید.

در خصوص استاندارد های فوق باید گفت که ایزو ۵۰۰۰۱ در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکاری جهت بهبود بهره وری انرژی ، استفاده و مصرف انرژی می باشد.

همچنین ایزو ۱۰۰۰۴  نیز از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان ،باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده به سمت مشتری مداری میگردد.