خبر: همایش سیمان، بتن و چالشها با مشارکت شرکت سیمان خزر برگزار شد

خبر: همایش سیمان، بتن و چالشها با مشارکت شرکت سیمان خزر برگزار شد : عنوان 
1396/08/16 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان خزر، این همایش که با حضور مهندس منصور نجفی مدیریت عامل شرکت سیمان خزر و دیگر مدیران این شرکت و همراه با سخنرانی آقای مهندس علیرضا رحمتی برگزار شد به بررسی عوامل موثر بر کیفیت بتن (سیمان، سنگدانه و آب)  و چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی در این خصوص پرداخت.

گفتنی است که این همایش یک روزه از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز آغاز به کار کرد.