خبر: نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد

خبر: نشست تنظیم بازار سیمان به میزبانی گروه صنایع سیمان کرمان برگزار شد : عنوان 
1396/08/20 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، در این نشست که با حضور آقای مهندس‌داداش مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سیدکو) ومدیران عامل شرکتهای سیمان ممتازان، آقای مهندس ربانی،سیمان زرین رفسنجان، آقای مهندس احمدی و گروه صنایع سیمان کرمان، آقای مهندس رحمانی ‌کارگروه تنظیم بازارسیمان کرمان در محل اتاق جلسات مدیر عامل سیمان کرمان برگزار شد.

لازم به ذکر است که حاضرین در این جلسه به بحث پیرامون فرصتها و تهدیدات موجود در بازار سیمان کرمان پرداختند.