رادیوسهام: شرکت سیمان شاهرود ۷۲ درصد پیش بینی ها را پوشش داد

رادیوسهام: شرکت سیمان شاهرود ۷۲ درصد پیش بینی ها را پوشش داد : عنوان 
1396/08/21 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ ۱۹۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد

به گزارش رادیوسهام ، شرکت سیمان شاهرود با سرمایه ثبت شده ۴۵۰ میلیارد ریال (سرمایه ثبت نشده ۳۶۰ میلیارد) پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور را منتشر کرد.

شرکت سیمان شاهرود پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ ۱۹۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

“سرود ” در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم ۱۳۶ ریال سود محقق کرد. این شرکت ۷۲ درصد پیش بینی ها را ۶ ماهه پوشش داد.

گفتنی است سیمان شاهرود در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۵ به ازای هر سهم ۹۹ ریال سود محقق کرد. همچنین این شرکت در ۶ ماهه سال مالی قبل ۱۷ ریال سود محقق کرده و ۱۷ درصد پیش بینی ها را پوشش داده بود.

“سرود” سود عملیاتی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ را به ازای هر سهم ۳۷۸ ریال اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۲۳۳ ریال معادل ۶۲ درصد آنرا پوشش داده است.

این شرکت دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ را نسبت به اطلاعات قبلی اینگونه اعلام کرده است: با توجه به وضعیت تناژ طرح انجمن صنفی صنعت سیمان در ارتباط با کاهش سهمیه در فصل سرما و افزایش نرخ فروش پیش بینی سال ۱۳۹۶ تعدیل شد ولی با این وجود هیچگونه تغییری در سود هر سهم این شرکت صورت نپذیرفته است