خبر: تغییر رویکرد به سمت تولید سیمان های کامپوزیت در بزرگترین هلدینگ سیمان کشور

خبر: تغییر رویکرد به سمت تولید سیمان های کامپوزیت در بزرگترین هلدینگ سیمان کشور : عنوان 
1396/08/21 : تاریخ انتشار

دکتر حقیقت جو سرپرست هلدینگ سیمان فارس وخوزستان در این باره گفت: یکی از بهترین راه کارها برای کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف کلینکر در سیمان است. این استراتژی در تمام کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و ما این تغییر رویکرد را براساس تصمیماتی که در اتاق فکر هلدینگ گرفته شده است شروع کرده ایم.

وی افزود: نکته مهمی که باید به آن پرداخته شود حوزه اطلاع رسانی است و قصد داریم در این زمینه از گروه های مختلفی که درمصرف سیمان مشارکت دارند نظیر انبوه سازان، پیمانکاران سد، جاده وپروژه های عمرانی درسمینارهای مختلف دعوت و برای آنها تفاوت سیمان های کامپوزیت وسیمان های قدیمی را تشریح نماییم.

همچنین لازم به ذکر است که سرپرست هلدینگ سیمان فارس وخوزستان در مصاحبه ای که با دبیر علمی سومین کنفرانس استراتژی های بازاریابی برای سیمان های کامپوزیت داشت با اعلام حمایت ومشارکت هلدینگ از این رویداد بزرگ اظهار داشت: ما باید با تغییر رویکرد از تولید سیمان های تیپ به سمت سیمان های کامپوزیت، به سمت تولید سبز حرکت کنیم