خبر: دریافت، آماده سازی و ارسال کمک گروه های سیمانی با مرکزیت سیمان ایلام

خبر: دریافت، آماده سازی و ارسال کمک گروه های سیمانی با مرکزیت سیمان ایلام : عنوان 
1396/08/24 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، با هماهنگی به عمل آمده از سمت مدیریت عامل هلدینگ سیمان تهران و  همچنین تمهیدات مدیریت عامل شرکت سیمان ایلام نسبت به جمع آوری کلیه هدایا و کمکهای غیر نقدی گروه های سیمان در کشور اقدام نموده که این کمکها شامل تعداد١۵٠٠ عدد پتو، ١۵٠٠ عدد چادر، ۵٠ هزار کنسرو و جیره خشک، ١٠٠٠ باکس آب معدنی و ٣٠ هزار تن سیمان می باشد که سهم سیمان ایلام در این اقدام خداپسندانه تعداد ٣٠ عدد پتو و هزار عدد کنسرو و مقدار زیادی جیره خشک بوده است که با بارگیری بیش از شش تریلر توسط پرسنل دفترمرکزی سیمان ایلام به مناطق زلزله زده ارسال گردید.

لازم به ذکر است این شرکت از کلیه شرکتهای سیمانی و مردم خدا جو طی اعلامیه ای در خواست دارد تا جهت ارسال کمک های خود اقدام و در این امر انسانی و خداپسندانه شرکت نمایند.شرکت سیمان ایلام این ضایعه تاسف بار را که باعث مرگ تعداد زیادی از هموطنان و زخمی شدن جمع کثیری گردید ،خدمت خانواده های داغدارشان تسلیت عرض نموده و شفای عاجل حادثه دیدگان را از خداوند منان خواستار است