نیلکوه: ساماندهی و تعمیر فیلتراسیون ضد آلایندگی کارخانه سیمان پیوند گلستان

نیلکوه: ساماندهی و تعمیر فیلتراسیون ضد آلایندگی کارخانه سیمان پیوند گلستان : عنوان 
1396/08/29 : تاریخ انتشار

به گزارش گلستان ما به نقل از نیلکوه، منصور بهشتی در این خصوص گفت: با توجه به‌واقع شدن کارخانه سیمان پیوند گلستان در کمربند سبز شمالی کشور و تلفیق آن با چالش‌های زیست‌محیطی، رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی همواره از دغدغه‌های مسئولین این کارخانه بوده است.

وی افزود: نظر به اینکه امروزه فرهنگ مصرف بسته به خیلی از متغیرها، ازجمله دغدغه‌های زیست‌محیطی بشر، تولید سبز را برمی‌گزیند، یکی از اهداف کارخانه سیمان پیوند گلستان در مبحث تولید، دستیابی به استانداردهای تولید سبز در نظر گرفته‌شده است.

بهشتی گفت: ازاین‌رو خط تولید این کارخانه، مجهز به پیشرفته‌ترین فیلتراسیونهای ضد آلایندگی گردید، که درنهایت از طریق بازیافت غبارهای خروجی و انتقال آن به چرخه تولید از طریق یک فرایند دائمی، درواقع با جلوگیری از هدر رفت مواد و پخش آن در طبیعت، نه‌تنها طبیعت را از معرض آسیب‌های زیست‌محیطی به دورنگه داشته است، بلکه از این طریق در مصرف انرژی‌های مورداستفاده خود نیز ( که به‌نوعی رعایت قوانین زیست‌محیطی نیز است ) مدیریت نموده است.

به گفته وی کارخانه سیمان پیوند گلستان در طول خط تولید خود از بیست‌وشش فیلتر بهره می‌برد که بگ هوس و الکترو فیلتر از فیلتراسیون اصل این کارخانه به شمار می‌روند.

مسئول روابط عمومی کارخانه سیمان پیوند گلستان افزود: گذشته از اینکه الکترو فیلتر با استفاده از شیوه برقی و چکشی مانع خروج غبارهای آلاینده می‌گردد، بگ هوس با بهره بردن از تعداد 4 هزار و 800 کیسه نقش به خصوصی در جلوگیری از خروج غبارهای آلاینده و بازگشت آن در مدار تولید، ایفا می‌نماید.

بهشتی اظهار داشت: عمر مفید کیسه‌های فوق در خط تولید کارخانه مدت سه سال است که پس‌ازآن حتماً می‌بایست، نسبت به تعویض آن‌ها اقدام نمود. البته انجام این کار مستلزم توقف کامل کوره و خط تولید خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارخانه سیمان پیوند گلستان در راستای رعایت همه استاندارهای تولید سبز و نیز حفظ محیط‌زیست اطراف خود، در آبان ماه سال جاری با توجه به اتمام دوره فعالیت مفید فیلتراسیون بگ هوس خود، از طریق انعقاد یک قرارداد با شرکت FLS دانمارک به ارزش ریالی ده میلیارد ریال اقدام به تعویض کیسه‌های بگ هوس و تعمیرات و ساماندهی الکترو فیلتر خود نمود