برنا: بهره برداری از سیمان عرب آسیا ، سیلیس و آذرمینای جام

برنا: بهره برداری از سیمان عرب آسیا ، سیلیس و آذرمینای جام : عنوان 
1396/08/29 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرگزاری برنا از تربت جام، رستمی در نشستی با عنوان (معرفی صنایع معدنی ، فرصت های شغلی ، چالش ها و راهکارها) که در مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام برگزار گردید گفت: بخشی نگری و نگاه سطحی مانع پیشرفت و توسعه صنعتی شهرستان می شود .

وی اشاره کرد: میتوان الزامات زیست محیطی را رعایت کرد به منابع طبیعی احترام گذاشت و از مواد معدنی این عرصه هم بهره برداری کرد .

فرماندار شهرستان با بیان اینکه نیازمند نگاه توسعه ای مدیران و هم افزایی هستیم خواستار اصلاح برخی از مقررات مربوط به چگونگی بهره برداری از منابع و معادن شد.

رستمی فرماندار شهرستان اشتغال پایدار منطقه را مستلزم توسعه صنعتی و معدنی دانسته و گفت: با قابلیت های معدنی و منحصر به فرد منطقه شاهد شکوفایی صنعتی و تولیدی شهرستان خواهیم بود .

وی همچنین از بهره برداری کامل از کارخانه سیمان غرب آسیا ، سیلیس فراور جام و آذر مینای جام در آینده نزدیک خبر داد.

گفتنی است در این نشست خانم مهندس علیرضایی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان نیز با اشاره به افزایش سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در استان و شهرستان به پرسش های دانشجویان نیز پاسخ داد.