خبر: کمک های هلدینگ سیمان تهران و سایر گروه های سیمانی کشور توسط شرکت سیمان ایلام تحویل گردید

خبر: کمک های هلدینگ سیمان تهران و سایر گروه های سیمانی کشور توسط شرکت سیمان ایلام تحویل گردید : عنوان 
1396/08/29 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان ایلام، در همین ارتباط مهندس کلانتری معاونت سیاسی امنیتی استانداری ایلام  همراه با مدیریت بحران استانداری  به اتفاق چندین نفر از مقامات و مسئولین سیمان ایلام از کمکهای ارسالی مجموعه های سیمانی کشور در شهرستان قصر شیرین بازدید کردند که طی این بازدید مهندس کلانتری کمکهای واحدهای سیمانی کشور بخصوص سیمان ایلام را با توجه به شرایط خاص و حاد این صنایع ارزشمند دانست و گقت: باید تمام قد جهت تولید و اشتغال پایدار از این واحدها حمایت شود.

وی همچنین این اقدام خداپسندانه هلدینگ سیمان تهران و سیمانهای زیر مجموعه را حرکتی بی نظیر از نوع دونستی قلمداد کرد و تاکید کرد که این کمکها با روش درست و در راستای برنامه ای منظم و عادلانه به دست آسیب دیدگان مناطق زلزله زده برسد.