خبر: کمک های شرکت سیمان هرمزگان برای مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال شد

خبر: کمک های شرکت سیمان هرمزگان برای مناطق زلزله زده غرب کشور ارسال شد : عنوان 
1396/08/29 : تاریخ انتشار

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان هرمزگان، این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی و خیرخواهانه خود مقادیر قابل توجهی ملزومات مورد نیاز از جمله پتو،چادر،مواد خوراکی و بهداشتی جهت هموطنان عزیز آسیب دیده از زلزله کرمانشاه به این استان ارسال نمود