خبر: سازه های سیمانی با کمترین آسیب در برابر زلزله مواجه می شوند

خبر: سازه های سیمانی با کمترین آسیب در برابر زلزله مواجه می شوند : عنوان 
1396/09/01 : تاریخ انتشار

حدود 10 روز از زلزله در استان کرمانشاه می گذرد و هنوز هم سیل کمک های مردمی به این منطقه روان است. اما باید هرچه زودتر به آینده مردم و منطقه توجه کرد. با توجه به اینکه فصل برف و سرما در جریان است، باید اقداماتی در جهت مدیریت اسکان زلزله زدگان هرچه زودتر انجام شود. اما در کنار بحث های مدیریت بحران مثل همیشه ماجرای زلزله موضوع ایمنی ساخت و سازها در کشور را پررنگ کرده است. مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا و مدیرعامل سیمان فارس خوزستان در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران درباره زلزله کرمانشاه و چشم انداز بازسازی این منطقه مطالبی را عنوان کرد.

*در زلزله کرمانشاه حادثه ای برای کارخانه های سیمان مستقر در منطقه رخ نداد؟

تقریبا دو واحد فعال سیمان در کرمانشاه حضور دارند، اما مشکل جدی برای آنها رخ نداده است. حتی یکی از آنها از حامیان جدی منطقه زلزله زده شده و به کانون جمع آوری کمک هایی که سایر کارخانجات سیمان و انجمن صنفی در جهت حمایت از مردم زلزله زده ارسال می کنند، تبدیل شده است.

*با توجه به اینکه دو واحد فعال سیمان در نزدیک منطقه زلزله زده وجود دارد، چه اقداماتی می توان انجام داد؟

به اعتقاد من از آنجایی که این کارخانجات در منطقه هستند و دسترسی آسیب دیدگان و حتی دولت برای تامین سیمان به آنها نزدیک تر و هزینه حمل و به صرفه تر است، قاعدتا این دو واحد می تواند در ازای فروش سیمان، اقدامات خوبی انجام دهند. با توجه به فصل سرما، باید هرچه زودتر آواربرداری انجام شود تا مسکن لازم در آنجا ساخته شود. دستگاه های ذی ربط، لجستیک ارتش، وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، کمیته امداد امام، سازمان های و نهادهای مردمی باید به طور شبانه روزی فعالیت کنند. چرا که مردم در فصل سرما و با محدودیت امکانات نمی توانند آسایش و آرامش لازم را داشته باشند.

*در حادثه زلزله، مثل همیشه موضوع ایمنی و استقامت ساختمان ها مطرح می شود. استفاده از سیمان چقدر می تواند وضعیت ایران که خطر زلزله همیشه آن را تهدید می کند، را بهبود ببخشد؟

آنچه مورد توجه است، این است که این مناطقی که مورد زلزله قرار گرفتند، مناطق جنگی بودند. آنها بعد از جنگ از لحاظ تخریب و آسیب جدی که به آنها وارد شده بود، نوسازی شد. این نوسازی هم به اعتقاد من کمک کرد که در زلزله آسیب منطقه به حداقل برسد. در هرصورت به گمان من استفاده از سیمان در سازه ها می تواند استحکام و کم آسیب دیدگی در برابر حوادث قهری و طبیعی را برای ساکنان منطقه ایجاد کند. امیدواریم دولت و یا دستگاه های نظام مهندسی نظارتی در ساخت و ساز داشته باشند و موضوع را به مشارکت مردم به صرف همه امور واگذار نکنند. چرا که مردم علم و مدیریت لازم را در اختیار ندارند. مشارکت مردم در کشور ایران یک اصل اجتناب ناپذیر است اما استفاده از دستگاه های تخصصی در ارتباط با مدیریت و توجه به امور استحکام و سازه هایی که ایجاد می شود از موارد قابل توجهی است