مرجع دانش: دومین کنفرانس بین المللی کارشناسان HSE صنایع نفت،گاز پتروشیمی،فولاد و سیمان و پروژه های عمرانی

مرجع دانش: دومین کنفرانس بین المللی کارشناسان HSE صنایع نفت،گاز پتروشیمی،فولاد و سیمان و پروژه های عمرانی : عنوان 
1396/09/01 : تاریخ انتشار

دومین کنفرانس بین المللی کارشناسان HSE صنایع نفت،گاز پتروشیمی،فولاد و سیمان و پروژه های عمرانی، ۲۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط شرکت صنعتی حامیان صنعت آوینا در شهر یزد برگزار می شود.

از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.
از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد میتوان اشاره کرد:

    مهندسی ایمنی برق
    تجزیه و تحلیل حوادث با روش های مختلف
    مدیرت بحران در حوادث صنعتی
    ارزیابی ریسک و حریق
    قوانین و مقررات و استاندارهای HSE
    نرم افزارهای تخصصی حوزه HSE
    ایمنی پیمانکاران
    و...