خبر: انتخاب سیمان لامرد برای پنجمین سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه استان فارس

خبر: انتخاب سیمان لامرد برای پنجمین سال متوالی به عنوان صادرکننده نمونه استان فارس : عنوان 
1396/09/01 : تاریخ انتشار

مدیرعامل سیمان لامرد در حاشیه این مراسم گفت: کسب عنوان صادرکننده نمونه برای پنج سال متوالی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ،رکود بازار و مشکلات صنعت سیمان ، نشان از عزم راسخ این مجموعه بزرگ سیمانی برای حضور مستمر در بازارهای بین المللی است.

ابراهیم غلام زاده اظهار داشت: اگر نتوانیم تولیدات خود را به بازارهای بین المللی و مشتریان خارجی برسانیم، چرخه تولید از حرکت باز خواهد ایستاد و عواقب ناگواری برای صنعت ،اشتغال و جامعه در پی خواهد داشت.

مدیرعامل بزرگ ترین صادرکننده سیمان فارس افزود: اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که تولید بر صادرات متکی باشد.حمایت از تولید داخلی باید تا آخرین مرحله یعنی صادرات ادامه داشته باشد و صرفا با حمایت از تولید و افزایش آن، اتفاقی برای تجارت و افزایش درآمدکشور نمی افتد.

غلام زاده به موانع و مشکلات پیش روی صادرات صنعت سیمان نیز اشاره کرد وگفت: درعمل  صادرات کشور با موانع بسیاری رو به روست و این موانع و مشکلات در مسیر صادرات سیمان بیشتر دیده می شود. صنعت سیمان کشور بیمار است و برای درمان آن باید فکر اساسی کرد. مُسکن های مقطعی که گاه و بیگاه برای آن تجویز  می شود ، تاکنون دردی از مشکلات صادرات سومین تولید کننده سیمان جهان را درمان نکرده است
وی افزود: از جمله موانع و مشکلات صادرات سیمان می توان به  عدم قیمت گذاری صحیح و ثبات در اجرای آن، قوانین سخت گیرانه گمرک که روند صادرات را کند می کند،رقابت ناعادلانه در این صنعت که موجب کاهش قیمت سیمان صادراتی شده است، هزینه های حمل و نقل با توجه به وابستگی شدید قیمت سیمان به آن و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه در کشورهایی که بازار تجارت سیمان محسوب می شوند، اشاره کرد.

غلام زاده در ادامه بیان داشت: وقتی مشکلات و موانع فوق را در کنار مسائل دیگری چون عدم افزایش قیمت سیمان با توجه به افزایش هزینه های تولید طی سه سال اخیر، افزایش هزینه حامل های انرژی، مالیات و افزایش دستمزدها می گذاریم ، به وضعیت حاد سیمان بیشتر پی خواهیم برد.

مدیرعامل سیمان لامرد از مسئولین استان و بویژه استاندار فارس درخواست کرد طی نشستی تخصصی با مدیران کارخانه های سیمان فارس که مسئولیت بخش اعظم اشتغال آفرینی در استان را بر عهده دارند، مشکلات و موانع موجود صنعت سیمان استان را  بررسی کرده و برای بهبود وضعیت تولید و صادرات سیمان چاره اندیشی کنند