خبر: سیمان کرمان بعنوان برند شایسته ملی بین صنایع سیمان کشور معرفی شد

خبر: سیمان کرمان بعنوان برند شایسته ملی بین صنایع سیمان کشور معرفی شد : عنوان 
1396/09/05 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، این کنگره که با حمایت وزارت صنعت معدن و تجارت ، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و مرکز مطالعات خلیج فارس برگزار شد به بررسی شرکتهای شایسته بخش ملی در زمینه صنعت و اقتصاد پرداخته و شرکتهای برتر را معرفی نمود.

مهندس رحمانی مدیرعامل شرکت سیمان کرمان درحاشیه این کنگره اظهار داشت: این شرکت بعنوان بزرگترین مجموعه تولیدی سیمان جنوب شرق کشور و بعنوان یکی از سرمایه های بی بدیل ملی منطقه ای در افق پیش روارتقاء توان کیفی وکمی تولیدات وسطح بالای تنوع محصولات را بعنوان استراتژی اصلی خود قرارداده است.

وی افزود :پتانسیل بالای منابع انسانی،بدنه کارشناسی ومدیریت علمی وباتجربه،تکنولوژی روز،مواداولیه مرغوب ودر دسترس،توانمندی های بالای پژوهشی وتحقیقاتی از جمله مزیتهای رقابتی این قطب عمران وآبادانی جنوبشرق کشور بحساب می آید.
این کنگره و رویداد ملی با هدف گرامیداشت مجاهدت های تلاشگران عرضه صنعت و اقتصاد کشور برگزار شده است از این روی روابط عمومی سیمان کرمان این توفیق را به خانواده بزرگ حوزه صنعت سیمان و بویژه همکاران سیمان کرمان تبریک عرض نموده توفیق روز افزون صنعت سیمان کشور را برای تلاشگران این صنعت آرزومند است.