خبر: شرکت سیمان فارس نو به عنوان صادرکننده برتر استان فارس انتخاب شد

خبر: شرکت سیمان فارس نو به عنوان صادرکننده برتر استان فارس انتخاب شد : عنوان 
1396/09/05 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان فارس نو، استاندار فارس دراین همایش گفت: تقدیر و دادن تندیس به صادرکنندگان نمونه کافی نیست بلکه باید الگوسازی داشته باشیم و کارگروه توسعه صادرات باید باصادرکنندگان برتر تشکیل شود.
رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز تاکید کرد نود درصد مشکلات بخش خصوصی در فارس مربوط به قوانین ملی است درحالیکه باحمایت مدیریت ارشد استان فضای خوبی برای تولید و سرمایه گذاری حاکم است.

همچنین در این همایش آقای همتی رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس گفت صادرکننده برتر براساس عملکرد سه ساله انتخاب میشود و تنها عملکرد یکساله مدنظر و ملاک نیست.همچنین ایشان افزود صادرات به بازار جدید،ایجاد دفاتر فروش یا نمایندگی در کشورهای هدف ،ثبت برند ،اخذ گواهینامه استاندارد ملی وبین المللی از موارد مدنظر در انتخاب صادرکننده برتر است.

گفتنی است که در این همایش مهندس شریفی مدیریت عامل شرکت سیمان فارس نو لوح و نشان صادرکننده برتر استانی را دریافت کرد.