خبر: جلسه هیئت مدیره و اعضاء شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان سیاهکل در کارخانه سیمان گیلان سبز برگزار شد

خبر: جلسه هیئت مدیره و اعضاء شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان سیاهکل در کارخانه سیمان گیلان سبز برگزار شد : عنوان 
1396/09/07 : تاریخ انتشار

در این نشست اعضاء هیئت مدیره، آقایان محمد رضا امیدوار، محسن بیات،محمد حسین مهدی زاده و آقای مهندس حسن کهن روز رئیس اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهرستان سیاهکل جلسه ای را جهت گزارش از عملکرد این تعاونی از زمان تاسیس و سرمایه گذاری های انجام شده در سه ماه از شروع رسمی کار ارائه نمودند.

بخش بزرگی از سرمایه گذاری در این تعاونی که ۴۶۰ عضو دارد و با سرمایه ای بالغ بر ٣٠٠ میلیون تومان و شماره ثبت ۴٨٣ و شناسه ملی ١۴٠٠٧٠٠٣۶۵٠ تشکیل و آغاز به کار نموده است، مربوط به پرسنل کارخانه سیمان گیلان سبز و هدف از تاسیس این شرکت که اولین شرکت تعاونی عمرانی و توسعه ای استان گیلان است؛استفاده ازظرفیتهای صنعتی ،گردشگری ، کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان سیاهکل و توابع می باشد.
با تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران تلاش می شود تا با ایجاد فعالیتهای اقتصادی سودآور،زمینه اشتغال جوانان در منطقه فراهم شود.
انجام فعالیتهای عمران و آبادانی مناطق شهری و روستایی، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی ، توزیعی و خدماتی ، خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان، سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای شهرستان، استفاده و بهره برداری از فعالیتها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری دولتی در بخش های تولیدی، خدماتی و کشاورزی،انجام معاملات مختلف از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی منقول و غیر منقول ،خرید اوراق بهادار و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و… از دیگر برنامه های پیش بینی شده شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان سیاهکل می باشد.