خبر: فن آسیاب سیمان واحد هشتم شرکت سیمان تهران توسط متخصصان این شرکت تعمیر شد

خبر: فن آسیاب سیمان واحد هشتم شرکت سیمان تهران توسط متخصصان این شرکت تعمیر شد : عنوان 
1396/09/12 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی سیمان تهران،کارشناسان تعمیرگاه مرکزی مجتمع صنعتی سیمان تهران با پیاده سازی طرحی جدید موفق به تعمیر درجای میل فن آسیاب سیمان واحد هشتم شدند.

رییس تعمیرگاه مرکزی سیمان تهران با اعلام این خبر افزود:در شرایط معمول جهت تعمیر میل فن آسیاب سیمان نیاز به دمونتاژ کامل میل فن،تعمیر آن و در نهایت مونتاژ مجدد و نصب میل فن می باشد.

مهندس شیخ علی پور در ادامه  عنوان داشت: برای اولین بار در مجموعه سیمان تهران و با برنامه ریزی دقیق و قابل تقدیر همکاران تعمیرگاه مرکزی با استقراردستگاه تراش در محل ، تمامی فرآیند تعمیر میل فن آسیاب سیمان بصورت درجا انجام گرفت.

مهندس فیروزجایی معاون بهره برداری مجتمع صنعتی سیمان تهران با قدردانی از همکاران خود در تعمیرگاه مرکزی خصوصا آقایان مهندس شیخ علی پور و  علیرضا شهسواری ،امیرگل اصفهانی،اکبر بستان شیرین ،عملیات انجام شده را ارزشمند و نشانه اعتماد مدیریت به تخصص پرسنل داخلی مجموعه و نمادی از خودباوری همکاران خود دانست.
وی کاهش ۵ روزه زمان توقف آسیاب،کاهش هزینه تعمیرات،دست یابی به دانش جدید و افزایش روحیه خودباوری کارکنان را از نتایج این کار عنوان نمود.