صباایران: ایران 3.5 میلیون تن سیمان در 7 ماه صادر کرد

صباایران: ایران 3.5 میلیون تن سیمان در 7 ماه صادر کرد : عنوان 
1396/09/18 : تاریخ انتشار

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: 3.5 میلیون تن سیمان طی هفت ماه سال جاری به خارج از کشور صادر شده است
به گزارش صباایران به نقل از ایرنا، عبدالرضا شیخان با مردود دانستن موضوع بازگشت محموله های سیمان صادراتی به کشور روسیه اظهار داشت: تاکنون هیچ محموله سیمانی از روسیه برگشت نخورده و همه سیمان صادراتی به این کشور همسایه شمالی دارای استاندارد ملی و استاندارد ویژه کشور روسیه است.
وی خاطرنشان کرد: در هفت ماه امسال (منتهی به مهرماه) در مجموع 55 هزار تن سیمان به کشور روسیه صادر شده است.
به گزارش ایرنا، براساس آمارهای موجود عراق بیش از 50 درصد سیمان صادراتی ایران را جذب می کند و روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله وارد کنندگان سیمان ایران هستند.
شرایط نامناسب امنیتی کشورهای منطقه نقش بسزایی در افت صادرات سیمان و کلینکر ایران داشته ضمن اینکه اعمال تعرفه بر روی واردات این محصول و افت پروژه های عمرانی دلایل دیگر کاهش صادرات سیمان است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، سال 1390 مجموع صادرات سیمان و کلینکر کشور به بیش از 10 میلیون تن رسید؛ سال 1391 افزون بر 13.6 میلیون تن و سال 1392 نیز بیش از 18 میلیون تن صادر شد