خبر: دیدار مدیریت شرکت سیمان سپاهان با ریاست محیط زیست منطقه مبارکه برگزار شد

خبر: دیدار مدیریت شرکت سیمان سپاهان با ریاست محیط زیست منطقه مبارکه برگزار شد : عنوان 
1396/09/18 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان سپاهان، در این دیدار که روز گذشته ۱۳ آذرماه برگزار گردید، مدیریت عامل، ریاست کارخانه و رییس واحد HSE شرکت سیمان سپاهان به منظور تبریک انتصاب آقای دکتر نعمتی با حکم مدیر کل محیط زیست استان و تبادل نظر در خصوص مسایل زیست محیطی شرکت و منطقه در این نشست حضور یافتند.