خبر: سیمان سفید کرمان، محصولی جدید که با استقبال مشتریان همراه شد

خبر: سیمان سفید کرمان، محصولی جدید که با استقبال مشتریان همراه شد : عنوان 
1396/09/18 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان, نظربه توان وتخصص کارشناسان و نیروی انسانی و همچنین بستر مناسب درتکنولوژی و وجود ظرفیتهای متنوع ومتعد در این کارخانه، این روزها سیمان کرمان محصول جدیدی روانه بازار کرده که به لحاظ کیفیت ومرغوبیت در حد بالایی از استانداردهای مریوطه قرار دارد.

در این راستا مهندس فریدون رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان اظهار داشت :طبق آخرین نظرسنجی وارزیابی های اداره بازاریابی وفروش در روزهای اخیر ،سیمان سفید کرمان خوشبختانه توانسته است حجم زیادی از بازار استان کرمان را باخود همراه کرده وتقاضا برای این کالای خاص با برند سیمان کرمان راافزایش دهد.

استقبال گسترده مشتریان از این کالا نشان از اقبال عمومی نسبت به سیمان سفید کرمان و مرغوبیت وکفییت این محصول جدید گروه صنایع سیمان کرمان دارد.