خبر: حضور شرکت سیمان قاین در نمایشگاه توانمندی‌های شهرستان قاینات

خبر: حضور شرکت سیمان قاین در نمایشگاه توانمندی‌های شهرستان قاینات : عنوان 
1396/09/21 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان قاین، در آئین آغاز به کار این نمایشگاه آقای دکتر کهن ترابی فرماندار شهرستان قاینات به اتفاق معاونین خود ضمن بازدیداز نمایشگاه درمحل عرفه شرکت سیمان قاین بامدیر و جانشین مدیریت کارخانه دیدار وب ا بیان اینکه گرامی داشت هفته وحدت و ۲۲آذرروز شهرستان فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیها، فرصتها وامکانات موجود شهرستان است افزود: این گونه نمایشگاه ها می تواند به رونق اقتصادی شهرستان کمک و علاوه بر آن جاذبه های تاریخی و فرهنگی و گردشگری شهرستان را معرفی نماید .

این نمایشگاه شامل ۶۰غرفه می باشد که در آن توانمندیهای مجموعه های صنعتی ،صنایع دستی، محصولات کشاورزی و خانگی، سوغات محلی به نمایش در آمده است.

آشنایی نسل جدید با توانمندیها ،فرصتها ، امکانات موجود شهرستان و هویت تاریخی و فرهنگی قاینات از اهداف برپایی این نمایشگاه بوده است که تا۲۲آذر ماه برای بازدید علاقه مندان دایر است.