ایمنا: تغییر کاربری سیمان در پروژه های عمرانی و راه سازی یکی از راه های برون رفت این صنعت از رکود

ایمنا: تغییر کاربری سیمان در پروژه های عمرانی و راه سازی یکی از راه های برون رفت این صنعت از رکود : عنوان 
1396/09/26 : تاریخ انتشار

دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در دومین نشست بررسی راهکارهای خروج از رکود صنعت سیمان، اظهار داشت: صنعت سیمان استان اصفهان یکی از صنایع پیشرو و اثرگذار در کشور است که به دلیل رکود صنعت ساختمان با رکود روبرو شده است.

شهریار شعبانی هدف از برگزاری این نشست ها را یافتن راهکارهای خروج از رکود در صنت سیمان برشمرد و گفت: این نشست ها با حضور مدیران واحدهای تولیدی سیمان استان، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت های پیمانکاری راهسازی و ساختمان برگزار می شود.

مسئول کمیته کانی های غیرفلزی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست، گفت: رکود صنعت ساختمان دامن تولید کننده مصالح ساختمانی از جمله واحدهای تولیدی سیمان را گرفته است.

کامران سیامکی افزود: از ۸ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان استان اصفهان ۴ میلیون تن تولید می شود که نشان از فعالیت ۵۰ درصدی این واحدهاست.

وی تغییر کاربری سیمان در پروژه های عمرانی و راه سازی یکی از راه های برون رفت از رکود این بخش برشمرد و گفت: قیر به عنوان ماده اولیه جاده سازی در کشور به کار می رود که می توان آن را با قیمت بازارهای جهانی صادر کرد.

مسئول کمیته صنعت ساحتمان کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست، گفت: صنعت ساختمان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی باید رویکرد جدیدی نسبت به این صنعت داشته باشند.

مهدی هراتیان فر مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله را یکی از چالش های مهم این صنعت برشمرد و افزود: زلزله به عنوان یکی از تهدیدات جدی صنعت ساختمان است که با استفاده از مصالح موجود از جمله دیواره های بتوانی می توان آنان را مقاوم ساخت.

قائم مقام مدیر عامل سیمان سپاهان در این نشست گفت: ایجاد مصارف جدید برای سیمان می تواند واحدهای تولیدی را از شرایط رکود کنونی خارج کند.
علی محمد پارسائی افزود: استفاده از بتن در مبلمان شهری و رویه های بتنی در جاده ها می تواند تقاضا برای سیمان را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: به دلیل ارزان بودن قیر نسبت به سیمان و در دسترس نبودن سیمان در دهه های قبل برای جاده سازی از آن استفاده می شد و امروز می توان از سیمان برای جاده سازی استفاده و قیر را صادر کرد.

قائم مقام مدیر عامل سیمان سپاهان، سرعت اجرای رویه های بتنی در جاده ها را هم سریع تر و هم ارزان تر از آسفالت برشمرد و گفت: قیمت رویه های بتنی از آسفالت ۴۲ درصد ارزان تر است و همچنین مقاومت و تحمل فشار بتن بیشتر آسفالت است.

سعید بزرگی عضو هیات مدیره سیمان سفید بنوید در این نشست خواستار توجه واحدهای تولید سیمان به بخش تحقیق و توسعه شد و گفت: بیش از ۵۰ سال است که واحدهای تولیدی سیمان یک نوع سیمان خاکستری تولید می کنند و سیمان های رنگی می تواند سبد محصولات جدیدی را برای بازار ایجاد کند.

فردوسیان از شرکت پیمانکاری راه سازی سیمین سپاهان در این نشست گفت:جایگزین رویه های بتن در جاده ها از نظر محیط زیست مناسب تر از آسفالت است.

وی خواستار ارایه طرح های نوآورانه از سوی واحدهای تولیدی سیمان در مصارف جدید شد و گفت: رویه تولید یک نوع سیمان در حجم بالا بایستی از سوی تولیدکنندگان سیمان تغییر کند.

عضو کمیته کانی های غیر فلزی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در این نشست، گفت: به روز نبودن محصولات واحدهای تولیدی سیمان باعث شده که تقاضا سیمان در بازار روز به روز کاهش یابد.

عزیزیان نگرش مبتنی بر بازار را عامل موفقیت هر کالا و خدمات دانست و گفت: تولید سیمان براساس مصارف جدید و بازاریابی برای تولید محصول جدید دو موضوع مهم پیش روی واحدهای تولیدی سیمان است.