خبر: دوره آموزشی تراز کوره های دوار در شرکت سیمان شمال برگزار شد

خبر: دوره آموزشی تراز کوره های دوار در شرکت سیمان شمال برگزار شد : عنوان 
1396/10/02 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان شمال، برگزاری جلسه آموزشی با محوریت بررسی حرکت نسبی رینگ ها و راهکارهای اندازه گیری میزان حرکت نسبی، معایب بروز کاهش و افزایش حرکت نسبی و همچنین اندازه گیری میزان اوالیته کوره در روز دوشنبه ۲۷آذر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن جلسات شرکت ، برگزار گردید.

در همین ارتباط و قبل از شروع جلسه آموزشی، آقای مهندس یوسفی مدیرعامل شرکت باقیات به اتفاق کارشناسان تعمیر و نگهداری از کوره واحد ۳ بازدید فنی نموده و میزان حرکت نسبی واقعی هر ۳ رینگ کوره اندازه گیری و در فرمت مربوطه ثبت گردید. شروع جلسه بر اساس بازدید صورت گرفته انجام شد و موارد تخصصی در این خصوص مطرح شد
همچنین از دیگر موارد مهم مطرح شده در این جلسه می‌توان به تاثیرات اپراتوری و نسوز کوره بر افزایش و کاهش حرکت نسبی و بالعکس رشد منفی یا مثبت حرکت نسبی که باعث فرسایش زودرس نسوز و شکسته شدن آن در خروجی کوره می‌گردد، اشاره کرد. تاکیداتی در خصوص میزان حرکت نسبی استاندارد مطابق طراحی اولیه که جهت ایستگاه های ورودی و وسط به میزان ۲۵ میلی متر و برای پایه خروجی به میزان ۸ تا ۱۲ میلی متر صورت می گیرد و اینکه قطر یا ضخامت آجر نسوز نباید کمتر از ۱۲ سانتیمتر باشد
در ادامه این جلسه آموزشی به مواردی از جمله مخاطرات هزینه‌های ناشی از بی‌توجهی به میزان حرکت نسبی در ارتباط با بروز پدیده ترک بر روی رینگ اشاره شد که قطعاً به منظور جلوگیری، اندازه گیری مداوم و بررسی رفتار کوره امری ضروری است.

گفتنی است ، باتوجه به اهمیت این کلاس آموزشی، آقای مهندس بیرانوند ( مدیریت کارخانه ) و همچنین مدیران برق – تولید – دفتر فنی و دیگر روئسا و سرپرستان کارخانه حضور داشتند .