خبر: عملیات تعمیر و نگهداری پست ۶۳کیلو ولت مجتمع سیمان ایلام توسط پرسنل این کارخانه انجام شد

خبر: عملیات تعمیر و نگهداری پست ۶۳کیلو ولت مجتمع سیمان ایلام توسط پرسنل این کارخانه انجام شد : عنوان 
1396/10/05 : تاریخ انتشار

سرویس پست فشار قوی کارخانه ،شامل مواردی مانند شستشوی مقره و برقگیر و وال بوشینگ ورودی پست ،آچارکشی اتصالات و شینه های برق،هواگیری و نظافت و سرویس مقره -سکسیونر-دیژنکتوروترانسفورماتور و تست عملکرد رله های پست انجام گردید و در پایان پس از تست عملکرد کلیه تجهیزات ،پست ۶۳ کیلوولت برق دار شد.

لازم بذکر است کلیه عملیات اجرایی و تعمیرات اساسی توسط پرسنل و مدیران فنی و توانمند این کارخانه صورت گرفت.