بورس پرس: برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سیمانی

بورس پرس: برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت سیمانی : عنوان 
1396/10/09 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت سیمان مازندران 82.2 میلیارد تومانی،درصدد است با افزایش سرمایه 100 درصدی،سرمایه فعلی را به 164.4 میلیارد تومان برساند.

تامین مالی "سمازن" در صورت اخذ موافقت سازمان بورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و جهت اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی شرکت اعمال می شود.

بنابر این گزارش،سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان با 21.5 درصد،سیمان کرمان با 19.9 درصد و سیمان شمال با 19 درصد سهم در ترکیب سهامداری این شرکت بورسی حضور دارند