خبر: بازدید مدیران هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از کارخانه سیمان خاش

خبر: بازدید مدیران هلدینگ سیمان فارس و خوزستان از کارخانه سیمان خاش : عنوان 
1396/10/09 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان خاش، در راستاى تحقق اهداف کلان هلدینگ سیمانى فارس و خوزستان و سیمان تامین (بزرگترین هلدینگ سیمانى کشور) جهت شناسایى نقاط قوت و قابل بهبود در شرکتهاى زیر مجموعه و تشریک مساعى و هم افزایى با استفاده از تجربیات عملى موفق هر شرکت و تسرى آن در سایر شرکتها؛آقایان دکتر حقیقت جو – ریاست هیئت مدیره هلدینگ و هئیت همراه طى سه روز از تاریخ ٩۶/١٠/٠۴ از کارخانه سیمان خاش بازدید نمودند.

از  دیگر نفرات حاضر در این بازدید میتوان به آقایان دکتر فتوحى – مدیر حسابرسى هلدینگ، مهندس خلقى- مدیر مهندسى ، مهندس تدین – مدیرعامل محترم شرکت تحقیق و توسعه سیمان فارس و خوزستان و مهندس معماریان- مدیرعامل محترم شرکت خدمات مهندسى سیمان فارس و خوزستان اشاره کرد که با توجه به سابقه فنى و اجرایى تک تک اعضاى تیم بازدید کننده، طى سه روز ضمن بازدید از کلیه نقاط خط تولید، پروژه هاى در دست اجرا و واحدهاى فنى و ستادى؛ نسبت به بررسى فرایندهاى جارى در این شرکت پرداختند.
در پایان بازدید و در جلسه اى با حضور کلیه مدیران و سرپرستان واحدهاى شرکت سیمان خاش، ریاست هیئت مدیره هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ضمن تقدیر از عملکرد پرسنل سیمان خاش در تحقق اهداف استراتژیک این شرکت، سیمان خاش را یکى از موفقترین شرکتهاى هلدینگ برشمرد. ایشان ضمن قرائت گزارش بازدید و ذکر نقاط قوت، با تاکید بر استفاده بهینه از منابع آب و انرژى و مدیریت هزینه ها، رهنمودهاى لازم جهت اصلاح و تقویت نقاط قابل بهبود ارائه نمودند.