خبر: افتتاح اولین کارخانه سیمان ایران در هشتاد و چهار سال پیش

خبر: افتتاح اولین کارخانه سیمان ایران در هشتاد و چهار سال پیش : عنوان 
1396/10/10 : تاریخ انتشار

هشتاد و چهار سال پیش کارخانه سیمان واقع در بین راه حضرت عبدالعظیم در پای کوه چشمه علی افتتاح شد.

«منصور» وزیر طرق گفت: قسمتی از اولین کارخانه سیمان ایران از دانمارک و بخشی از سوئد خریداری شده است. همچنین این کارخانه روزانه استعداد ساختن ۱۰۰ تن سیمان را دارد.

لازم به ذکر است که پس از خرید ماشین آلات، کارهای ساختمانی اولین خط تولید سیمان در شهریور ماه ۱۳۱۱ در این محل شروع شد . ساختمانهای فرعی این کارخانه به وسیله ” وزارت طرق “ ساخته شد و در نهایت در زمستان سال بعد و در روز ۸ دی ماه ۱۳۱۲ اولین کارخانه سیمان ایران رسماً‌ افتتاح شد . مدیر این پروژه آقای مهندس علی قلی خان سپاهی (مهندس ساختمان) بود که بعدها نیز ریاست کارخانه را عهده دار شد.