خبر: انتخاب مدیرعامل شرکت سیمان داراب بعنوان مدیر کارآفرین برتر کشور

خبر: انتخاب مدیرعامل شرکت سیمان داراب بعنوان مدیر کارآفرین برتر کشور : عنوان 
1396/10/13 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان داراب، در این همایش که از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، ضمن بررسی مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان، روش ها و راهکارهای ایجاد توسعه اشتغال پایدار بررسی شد.

همچنین تقدیر از کارآفرینان برتر کشور و تشکیل نشست هایی تخصصی با موضوع بررسی عواقب ناشی از بیکاری، جوانان  و کار پایدار، مسئولان و اشتغال، همچنین نقش بخش خصوصی در اشتغال پایدار از دیگر برنامه های سومین کنفرانس ملی کارآفرینی بود که در آن علاوه بر کارآفرینان و فعالان اقتصادی، استادان دانشگاه‌ها نیز حضوری فعال و مؤثر داشتند.

لازم به ذکر است مدیریت شرکت سیمان داراب از بدو بهره‌برداری کارخانه با توجه به جمیع محدودیتهایی که با آن روبروست همواره حفظ اشتغال پایدار را از الویتهای اصلی خود قرار داده و به صورت مستمر بر این موضوع تاکید دارد.

لازم به ذکر است که انتخاب شرکت سیمان داراب بدلیل حفظ سطح اشتغال کارکنان علیرغم افزایش چشمگیر هزینه های تولید شرکت بوده است.

در این همایش لوح تقدیر مدیر کارآفرین برترکشور  به مدیر عامل شرکت آقای مهندس متقاعدی اهدا گردید.