آباده نما: طرح بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه سیمان آباده

آباده نما: طرح بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه سیمان آباده : عنوان 
1396/10/13 : تاریخ انتشار

با حضور فرماندار ، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت آباده و جمعی از مسئولین در این کارخانه کلنگ زنی شد. طرح بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه سیمان آباده با حضور فرماندار ، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت آباده و جمعی از مسئولین  در این کارخانه کلنگ زنی شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری آباده ، فرماندار آباده با اشاره به اهمیت  اقتصاد مقاومتی  در کشور گفت: رعایت اصول اقتصاد مقاومتی می تواند در هر مجموعه ای زمینه ساز رشد و بالندگی آن صنعت شده و در کنار صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها توسعه اقتصادی و اشتغال را نیز فراهم کند. زین العابدین مدیر عامل کارخانه سیمان آباده در این باره گفت: این طرح شامل نصب ماشین آلات  پیش خوردایش در آسیاب سیمان  است که با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان  و ظرف مدت یکسال  اجرایی خواهد شد. شایان ذکر است کارخانه سیمان آباده در سال 1373 افتتاح شد و هم اکنون 460 هزار تن تولید سالانه دارد که با اجرایی شدن این طرح به 500 هزار تن افزایش خواهد یافت.
به گزارش آباده نما.با حضور فرماندار ، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت آباده و جمعی از مسئولین در این کارخانه کلنگ زنی شد. طرح بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه سیمان آباده با حضور فرماندار ، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت آباده و جمعی از مسئولین  در این کارخانه کلنگ زنی شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری آباده ، فرماندار آباده با اشاره به اهمیت  اقتصاد مقاومتی  در کشور گفت: رعایت اصول اقتصاد مقاومتی می تواند در هر مجموعه ای زمینه ساز رشد و بالندگی آن صنعت شده و در کنار صرفه جویی در منابع و کاهش هزینه ها توسعه اقتصادی و اشتغال را نیز فراهم کند. زین العابدین مدیر عامل کارخانه سیمان آباده در این باره گفت: این طرح شامل نصب ماشین آلات  پیش خوردایش در آسیاب سیمان  است که با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان  و ظرف مدت یکسال  اجرایی خواهد شد. شایان ذکر است کارخانه سیمان آباده در سال 1373 افتتاح شد و هم اکنون 460 هزار تن تولید سالانه دارد که با اجرایی شدن این طرح به 500 هزار تن افزایش خواهد یافت