خبر: بازدید هیئت اردنی از شرکت سیمان سفید استهبان

خبر: بازدید هیئت اردنی از شرکت سیمان سفید استهبان : عنوان 
1396/10/17 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان سفید استهبان، هیئت تجار اردنی برای بررسی سرمایه گذاری در حوزه خرید سیمان و کلینکر سفید از این کارخانه بازدید نمودند.

ابراهیم غلام زاده، رئیس هیئت مدیره این شرکت با اعلام این خبر گفت: این بازدید در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور بالا بردن تولید و اشتغال و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه در زمینه صادرات صورت گرفت.

مهرزاد پورکریم، مدیر عامل شرکت سیمان سفید استهبان نیز با اشاره به اظهار تمایل سرمایه گذاران اردنی در حوزه خرید سیمان و کلینکر سفید، اظهار داشت: کیفیت بالا و کم نظیر تولیدات این کارخانه مورد توجه سرمایه گذاران اردنی قرار گرفته است.

پورکریم افزود: جذب سرمایه های خارجی برای این شرکت با توجه به سیاست های دولت امری ضروری و امکان پذیر است و تاکنون مذاکرات مفیدی با این هیئت ها صورت گرفته است.