خبر: ارتقا سیستم عملکردی فیلتراسیون بگ هاوس آسیاب مواد خام

خبر: ارتقا سیستم عملکردی فیلتراسیون بگ هاوس آسیاب مواد خام : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار

در راستای کنترل بیشتر مصارف #انرژی ،  حفاظت های گسترده تر در بخش های #محیط_زیستی و بالا بردن #طول_عمر کیسه های غبارگیر فیلتری و #کاهش_هزینه برق تغییرات اساسی در سیستم فیلتراسیون بگ هاوس آسیاب موادخام شرکت #صنایع_سیمان_گیلان_سبز در مورخ ۱۲ الی ۱۶ آذر ۱۳۹۶ صورت گرفت.
در پی اهداف مدیریتی و نظارت سیستماتیک بر فرایند مصارف انرژی خط تولید سیمان گیلان سبز و هدف گذاری انجام شده در کمیته انرژی، سیستم عملکردی فیلتراسیون بگ هاوس آسیاب مواد خام از حالت تک مد به چهار مد ارتقا داده شد.
این روش بدون تغییر ساختاری بگ هاوس و تنها با تغییرات در برنامه عملکردی بگ هاوس و با امکانات موجود صورت گرفت و از مزیت های آن می توان به کاهش مصرف برق، بالا بردن عمر کیسه های فیلتری ، ارتقا سیستم غبارگیر  و نظام مند کردن حفاظت زیست محیطی در این بخش اشاره نمود