آفتاب:  سبقت تولید سیمان از نیاز داخل

آفتاب: سبقت تولید سیمان از نیاز داخل : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تولید بیش از نیاز سیمان در کشور بر ضرورت بسترسازی و ارتقا کیفیت تولید داخل برای صادرات این محصول به کشورهای همسایه تاکید کرد.شهرام کوسه غراوی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تولید بیش از نیاز سیمان در کشور بر ضرورت بسترسازی برای صادرات این محصول تاکید کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نفت و رشد بودجه کشور عراق و همچنین آغاز سازندگی در آن مقصد سیمان تولیدی در ایران می‌تواند این کشور باشد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بی توجهی به صادرات در کشور سالانه مبالغ هنگفتی از درآمدهای ملی ما را کاهش داده است، افزود: با توجه به رکود ساخت و ساز در کشور بسیاری از فرآورده‌های ساختمانی از جمله سیمان در کشور بیش از نیاز داخل تولید شده که اگر زمینه صادرات آن‌ها فراهم شود رونق اقتصادی در کشور رخ خواهد داد.نماینده مردم مینودشت، کلاله و گالیکش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرایط کشور در سال‌های اخیر در زمینه تولید سیمان بسیار تغییر رو به جلویی داشته است، گفت: لازمه جذب بازار کشورهای همسایه برای صادرات فرآورده‌های ساختمانی ارتقاء کیفیت تولیدات ملی است.کوسه غراوی با تاکید بر اینکه رقابت سختی بر سر جذب بازار کشورهای همسایه برقرار است، تصریح کرد: غفلت یا بی توجهی به تجهیز بسترهای لازم برای جذب بازارهای بین المللی سهم کشور ما از صادرات فرآورده‌های ساختمانی را به شدت کاهش داده و در برهه‌ای کوتاه شاید به حذف ما بینجامد. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اظهارات برخی مسئولان کشور عمان در خصوص صادرات سیمان به این کشور، گفت: کشور عمان برای نمونه مقداری سیمان از ایران خریداری کرده اما به علت کیفیت پایین این فرآورده ساختمانی تصمیم به قطع ارتباط و تهیه نیاز خود از کشور دیگر کرده است.وی ادامه داد: از دست دادن مشتریان بین المللی در حوزه صادرات منافع ملی را تهدید می‌کند از این رو برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید بسترهای لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین فرآورده‌های ساختمانی با ارتقاء کیفیت مدنظر قرار بگیرد.کوسه غراوی افزود: لازمه تبادل اقتصادی با کشورهای منقطه تمرکز بر رشد تولیدات با تکیه بر بهبود وضعیت کیفیت است از این رو در زمینه سیمان با توجه به تولید بیش از نیاز باید زمینه صادراتی شدن این فرآورده ساختمانی نیز فراهم شود.عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، ادامه داد: غفلت از بازار فعلی کشور عراق برای صادرات سیمان منجر به از دست دادن این بازار و به دست آوردن آن از سوی کشور دیگری خواهد شد.