خبر: ارسال سومین محموله از کمکهای اهدایی کارکنان شرکت سیمان تهران به مناطق زلزله زده غرب کشور

خبر: ارسال سومین محموله از کمکهای اهدایی کارکنان شرکت سیمان تهران به مناطق زلزله زده غرب کشور : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان تهران، این محموله شامل هفت کانکس اسکان  به همراه پتو و وسایل گرمایشی بوده و با همت و تلاش پایگاه بسیج و شورای اسلامی کار شرکت سیمان تهران جمع آوری گردیده است.