خبر: نشان CE به بسته بندی محصولات سیمان مشهد اضافه شد

خبر: نشان CE به بسته بندی محصولات سیمان مشهد اضافه شد : عنوان 
1396/11/04 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان شرق، علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، به دلیل تطابق محصول با الگوها و دستورالعمل های تعریف شده در این اتحادیه می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید.

لذا به منظور حفظ و ارتقای کیفیت محصول و همچنین تثبیت برند سیمان مشهد، پس از اخد نشان CE، این نشان به بسته بندی محصولات این شرکت اضافه شد.