گلستان24: انتخاب شرکت سیمان گلستانی به عنوان صادر کننده نمونه استانی

گلستان24: انتخاب شرکت سیمان گلستانی به عنوان صادر کننده نمونه استانی : عنوان 
1396/11/11 : تاریخ انتشار

به گزارش گلستان24؛از روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، طی مراسمی روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه و با حضور آقایان دکتر مجتبی خسرو تاج معاون کل توسعه تجارت ایران، دکتر هاشمی استاندار گلستان، مهندس قوانلو ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت اتاق بازرگانی از صادر کننده های  نمونه استان تجلیل به عمل آمد.

مراسم فوق در محل هتل بوتانیک گرگان برگزار گردید که در این مراسم آقای مهندس هاشم پور مدیریت شرکت سیمان پیوند گلستان تندیس صادر کننده برگزیده استانی را از دستان مهمانان ویژه مراسم دریافت نمود.