خبر: استفاده از خاکستر آتشفشانی برای تولید سیمان پاک

خبر: استفاده از خاکستر آتشفشانی برای تولید سیمان پاک : عنوان 
1396/11/23 : تاریخ انتشار

براساس گزارش نیواطلس، تولید سیمان فرایندی است که به دلیل نیاز به دمای بالا، به مصرف انرژی کلانی نیاز دارد و از این رو مقصر تولید پنج درصد دی‌اکسید‌کربن منتشر‌شده در جهان به شمار می‌رود. از این رو دانشمندان به شدت به دنبال شیوه‌هایی پاک‌تر برای تولید سیمان هستند.

اکنون گروهی از دانشمندان MIT دریافته‌اند که با پودر کردن خاکسترهای آتشفشانی و افزودن آن به ترکیب سازنده سیمان نه تنها می‌تواند از میزان مصرف انرژی در حین تولید این ماده بکاهد، بلکه سازه‌ ساخته شده با کمک این سیمان از استقامت بالاتری برخوردار خواهد بود.

به گفته دانشمندان استفاده از خاکسترهای آتشفشانی از مزایای زیادی برخوردار است: این ماده در سرتاسر جهان به وفور یافت می‌شود، هیچ کارایی خاصی ندارد و زمانی که پودر می‌شود، از ویژگی‌های طبیعی ساده‌ای برای تبدیل شدن به سیمان برخوردار است. خاکسترهای آتشفشانی تحت فشار و دمای بالا و در فرایندی کاملا طبیعی ایجاد می‌شوند به بیانی دیگر طبیعت بخش مهمی از تمامی فعل‌و انفعالات شیمیایی که برای تولید سیمان به آنها نیاز است را انجام داده‌ است.محققان با بررسی‌های بیشتر دریافتند اگر ۵۰ درصد از ترکیب سیمان‌های معمولی را خاکستر آتشفشانی تشکیل دهد، از میزان انرژی مورد نیاز برای تولید سیمان ۱۶ درصد کاسته خواهد شد و در عین حال مقاومت کلی سیمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. مهندسان می‌توانند متناسب با نیازخود میزان خاکستر آتشفشانی را در ترکیب سیمان کم یا زیاد کرده و میزان ریزی ذرات خاکستر را نیز متناسب با نوع سیمان مورد نیاز تغییر دهند