خبر: شرکت سیمان صوفیان نشان زرین چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی را دریافت کرد

خبر: شرکت سیمان صوفیان نشان زرین چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی را دریافت کرد : عنوان 
1396/11/28 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان صوفیان، مهندس نجفی مدیر عامل این شرکت در خصوص دریافت نشان زرین چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی گفت: این کنفرانس با رویکرد “انرژی، ایمنی، بهداشت ومحیط زیست” با هدف گسترش و پیشبرد دانش مدیریت انرژی و توسعه کیفیت زیست محیطی و به منظور ارائه آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی، صنعتی و شناسایی و تشویق برندها و سازمان های متعهد، بهمن ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. وی افزود: فراهم کردن بستر مناسب برای تبادل افکار و اندیشه ها در حوزه انرژی، آشنایی با آخرین دستاوردهای حوزه انرژی در جهان، بررسی راه کارهای تامین انرژی ، کمک به افزایش آگاهی در استفاده بهینه از انرژی، توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار و …. از اهم اهداف این کنفرانس بود. مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان همچنین اظهار داشت: شرکت سیمان صوفیان در اجرای سیاست های اتخاذ شده در زمینه انرژی و بخصوص امور زیست محیطی سرآمد بوده ودرصدد رسیدن به استاندارد های جهانی در زمینه انرژی، ایمنی، بهداشت ومحیط زیست اقدامات لازم را در دستور کار دارد